Alle verkiezingsprogramma’s staan vol van dezelfde wol: gezond eten moet bevorderd, voor oud en jong. Dat gaan we realiseren door afspraken te maken met de voedingsindustrie. En dat ook nog ‘in Europees verband’. De stroperigheid druipt ervan af..

De suikertaks

Terwijl 1 van de oplossingen voor het grijpen ligt: de suikertaks! Die kan, die werkt en die is broodnodig. Lees meer over suiker en verslaving.